Video galerija

Lansirani novi Galileovi sateliti

Iz Evropskog svemirskog centra Arijana-5, koji se zamislite ne nalazi u Evropi već na teritoriji Francuske Gvajane u Južnoj Americi, lansirana su četiri nova satelita sistema Galileo, globalnog navigacionog sistema Ev...