Video galerija

Od ulaska u NATO Crna Gora obara turističke rekorde

Crna Gora je posljednjih godina, naročito nakon prijema u NATO, potvrdila već postojeći imidž sigurne i bezbjedne destinacije, što je za savremenog turistu jedan od glavnih činilaca pri odabiru destinacije za odmor.