Kontakt

Kodex.me
Portal Kodex.me

Ulica Slobode br. 9

84 000 Bijelo Polje
Crna Gora

Email: [email protected]

           [email protected]

[email protected]

[email protected]

Tel. +382 78 104 300