TAG: Dragan Bojović
Dragan Bojović kandidat za ambasadora u Rusiji
Politika
25.03 09:40
Društvo
12.01 08:16
Bojović: Formirati 44. Vladu Crne Gore
Politika
01.02 10:44
”Uobičajena praksa je da se mišljenje Venecijanske komisije traži prije izglasavanja zakona”
Politika
10.11 11:23
Bojović: Predložiću Kneževiću da DNP formira manjinsku Vladu
Politika
23.01 10:29
Bojović: Nijedna URA ne može spriječiti povratak Crne Gore sebi
Politika
20.01 09:21
Bojović: Težiti saradnji i jedinstvu među narodima, ali uz očuvanje nacionalnog suvereniteta
Politika
03.02 05:20
Bojović se sastao sa Karpovim u Moskvi
Politika
02.02 03:20