TAG: Osobe sa invaliditetom
U Podgorici će graditi Dom za stare i odrasle osobe sa invaliditetom
Društvo
28.09 08:10
Osobe sa invaliditetom da poslove dobijaju po zaslugama ne po predrasudama
Društvo
26.06 09:50
Gradski prevoz da bude dostupan osobama sa invaliditetom
Društvo
10.06 09:34
Društvo
05.03 05:48
Dvije trećine građana smatra da OSI nijesu u istoj poziciji za zapošljavanje
Društvo
06.05 02:17
Đukanović: Promotivnim filmom želimo da utičemo da se OSI više zapošljavaju i žive samostalno
Društvo
22.04 02:27
Društvo
16.04 02:48
Kampanja
Društvo
12.03 12:07
CGO: Osobe sa invaliditetom učile o pokretanju sopstvenog biznisa
Društvo
03.03 02:05
Studenti sa invaliditetom oslobođeni plaćanja naknade za studiranje
Društvo
10.10 04:07