TAG: Poreska uprava
Opštine kroz reprogram duga vratile više od 19 miliona eura
Društvo
14.03 02:18
Poreska uprava apeluje da se poreske prijave dostavljaju elektronski ili poštom
Društvo
14.03 08:36
Plantaže izmirile poreski dug prema državi
Društvo
09.03 11:42
Najviše preduzeća sa jednim zaposlenim u sektoru konsultantskih usluga
Društvo
08.03 12:14
Za jedan ručak gostu pet ili šest računa
Društvo
24.02 09:52
Društvo
23.02 05:47
Mugoša: Višemilionski poreski dug mitropolije, moguća prinudna naplata
Društvo
22.02 01:00
Na novoj Bijeloj listi 420 obveznika sa najvećim stepenom fiskalne discipline
Društvo
04.02 01:52
Advokati za porez duguju 3,5 miliona eura
Društvo
03.02 08:35
Mugoša: Naplaćeno 100 miliona eura više poreza
Društvo
12.01 12:19