TAG: Huan Santander
Vojinović - Santander: Podrška reformi sistema obrazovanja, posebno nastavnicima
Društvo
30.08 05:35
Santander: Izvještaj ukazuje na to da je pandemija uticala na mentalno zdravlje djece
Društvo
22.02 01:36
Kašćelan i Santander: Ulaganjem u djecu ulažemo u budućnost Cetinja i Crne Gore
Društvo
07.07 01:51
Bez presedana brzina kojom se osnovao Savjet za prava djeteta na nivou potpresjednika Vlade
Politika
12.05 11:44
Društvo
06.03 07:33
Spajić: Nejasno kako prethodnici nisu vidjeli da je pomoć djeci najbolja investicija
Politika
03.02 06:43
Vlada će formirati Savjet za prava djeteta: Naša djeca zaslužuju više mogućnosti u životu
Politika
26.01 05:10
Saradnju sa Unicefom nastaviti i intezivirati kroz zajedničke projekte
Politika
19.01 12:30
Dječiji dodatak kao rješenje za siromaštvo
Društvo
16.12 05:29
Zajedničkim aktivnostima do novih mogućnosti za djecu i mlade
Društvo
30.07 02:55