Alarmantno stanje u bjelopoljskoj policiji zahtijeva hitnu reakciju ministra policije Filipa Adžića

"Zbog nacionalne pripadnosti smo ugroženi, ponižavani i diskriminisani, nemoguće je raditi u ovakvim uslovima!"

Načelnik bjelopoljske policije Radovan Tončić, Veselin Novović načelnik bjelopoljske kriminlističke policije, Slobodan Luković komandir bjelopoljske policije i Vladimir Konatar načelnik granične policije sjever, sproveli su etničko čišćenje Crnogoraca, Bošnjaka i Muslimana.

Kodex.me je došao u posjed dokumenta u kome se grupa bjelopoljskih policajaca koji se izražavaju kao Crnogorci i Bošnjaci, dana 09.05.2022.godine, obratili za prijem ministru policije Crne Gore gospodinu Filipu Adžiću. U zahtjevu ministru za prijem su istakli da polazeći od činjenice da se ova Vlada deklarisala kao ,, Vlada čiji je jedan od stubova na kojima počiva i vladavina prava “ kao i na osnovu principa o dosljednom poštovanju Ustava CG, a u cilju zaštite njihovog dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, a koje je ugroženo od trenutnog menadžmenta, izazivajući ponižavanje i uvredljivo okruženje, čime su pogoršani uslovi za rad, zbog nepoštovanja građanske i sekularne države, ljudskih i manjinskih prava, nacionalnih i vjerskih osjećanja i posebnosti, te da je stvoren loš ambijent i skoro nemoguće kvalitetno obavljati službene zadatke u bjelopoljskoj policiji.

s

Zahtjev za prijem bjelopoljskih policajaca ministru policije Filipu Adžiću

Bjelopoljski policajci će ministru policije gospodinu Filipu Adžiću , da iznesu problematiku i veoma teško stanje u kojem se nalaze, a radi se o tom da je stvoren ambijent u kome su  oni kao Crnogorci i Bošnjaci  diskriminisani po više osnova. Kriminalne grupe , ekstremisti, sa kojima je Kneževic bio na vezi, a koji su čekali  njegov znak da krenu i zapale Cetinje i Cetinjane, kako nezvanično saznajemo, iz svojih jazbina kadriraju svoje ljude u bjelopoljskoj policiji, oni smjenjuju, postavljaju u policiji, završavaju im falsifikovane diplome preko svojih kriminalnih veza u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Sokolcu i upošljavaju ekstremiste i rusofile u CB Bijelo Polje i Graničnoj policiji Sjever, posebno one koji ispoljavaju otvoreno i javno mržnju prema Crnoj Gori, NATO, USA, EU, a preko kojih su skoro etnički očistili bjelopoljsku policiju, Graničnu policiju Sjever od Crnogoraca i Bošnjaka, a preostali Crgogorci i Bošnjaci u bjelopoljskoj policiji  trpe svakodnevno teror i  ponižavanje  samo zato što su lojalni i odani Crnoj Gori !!

ALARMATNO STANJE U BJELOPOLJSKOJ POLICIJI ZAHTIJEVA HITNU REAKCIJU MINISTRA POLICIJE FILIPA ADŽIĆA

Ukazaće i na činjenicu da Crnogoraca i Bošnjaka sa fakultetskim diplomama nema ni na jednom od rukovodećih mjesta u bjelopoljskoj policiji i Garničnoj policiji Sjever, zbog uticaja  pro-ruskih agenata i špijuna koji su postavili sve svoje kadrove i sve službenike Srpske nacionalnosti sa sumnjivim diplomama. Ambijent za rad u policiji je gori od onog iz 90-tih godina. Takođe Crnogorcima i Bošnjacima sa fakuletskim diplomama završenim u Podgorici i Sarajevu nije omogućeno obavljanje pripravničkog staža dok je pripravnicima srpske nacionalnosti  sa sumnjivim diplomama iz Niša, Beograda, Novog Sada i Sokolca to omogućeno.

Sve njima odane, koji su protiv Crne Gore  su iz drugih gradova vratili u CB Bijelo Polje i Graničnu policiju Sjever, tako da među desetinama takvih nema ni jednog Crnogorca i Bošnjaka. Nasuprot tome Crnogorce i Bošnjake šalju iz Bijelog Polja na najudaljenija mjesta da rade kako bi zbog nemogućnosti preživljavanja napustili policijsku službu i otišli u inostrantsvo. Jednom riječju napravljeno je etničko čišćenje Crnogoraca i Bošnjaka otkad bjelopoljskom policijom rukovode načelnik Radovan Tončić, načelnik kriminalističke policije Veselin Novović,  komandir policije Slobodan Luković i Graničnom policijom Sjever načelnik Vladimir  Konatar.

ZAŠTO TONČIĆ, NOVOVIĆ, LUKOVIĆ I KONATAR KRIJU IMENA PRIPADNIKA KRIMINALNE GRUPE IZ BIJELOG POLJA SA KOJIMA JE PETAR KNEŽEVIĆ BIO NA VEZI?

Je li istina da su i oni bili na direktnoj i indirektnoj vezi sa pripadnicima kriminalnog klana koji su čekali naređenje da odu i zapale Cetinje i Cetinjane? Da li im je taj kriminalni klan  davao  instrukcije i naređenja koga od bjelopoljskih Crnogoraca , Bošnjaka – Muslimana treba da pretresaju, ograničavaju slobodu kretanja, progone?

Da li im je taj kriminalni klan davao naređenja, sugestije, koga od službenika bjelopoljske policije treba smijeniti, diskriminisati, otpustiti, a koga uposliti?

Dok je bjelopoljska kriminalna grupa čekala da ode i spali Cetinje i Cetinjane, Tončić, Novović i Luković  naredili su oko 50 privođenja građana Bijelog Polja, koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Bošnjaci-Muslimani, a koji su nosili crnogorske, NATO, USA, EU zastave tokom patriotskih kolona.

Policajci su po naređenju Tončića, Novovića i Lukovića dolazi noću, pod okriljem mraka, išli od kuće do kuće i lupali na vrata, privodili studente, đake ubacivali u marice i sprovodili u policiju na tkz informativne razgovore, jer ih je Veselin Novović zloupotrebom službenog položaja ubacio na extremističke liste samo zato jer su mirno davali podršku Crnoj Gori, USA, NATO, EU. Čime je počinjeno više krivičnih djela od strane Tončića, Novovića i Lukovića.

Takođe treba napomenuti da su ministru policije podnijete krivične prijave od grupe građana protiv načelnika Tončića, Veselina Novovića, Sloba Lukovića i Vladimira Konatara, zato jer su organizovano zloupotrebom službenog položaja i nezakonito, izvršili 26 pretresa građana crnogorske, bošnjačke nacionalnosti, a da za to nisu imali nalog suda, ili po obavljenom pretresu obavijestili sudiju za istragu, kako to zakon nalaže, nego su se otrgli kontroli i udruženo, organizovano privatizovali bjelopiljsku policiju, uzeli zakon u svoje ruke i pretresali, zlostavljali, ograničavali slobodu kretanja građanima Bijelog Polja, isključivo Crnogorcima i Bošnjacima, čime su takođe počinili više krivičnih djela.

Kako je Kodex.me ranije pisao, u bjelopoljskoj policiji je za vrijeme vlasti Vlade Zdravka Krivokapića etnički očisćena policija od Crnogoraca i Bošnjaka, a na njihova mjesta su ubacivani ekstremni Srbi i Rusofili, koji su organizovali crne liste za progon Crnogoraca i Bošnjaka, koji su lojalni Crnoj Gori i koji su za  vrijeme patriotskih kolona nosili crnogorske, NATO, USA, EU  zastave.

Te građane je grupa policaja sastavljena od samo jedne nacionalnosti zaustavljala, terorisala, ograničavala  im slobodu kretanja, pretresala, stavljala na nezakonite BIL liste lica koja nemaju kriminalnu prošlost, pojedine Crnogorce i Bošnjake  pretresali su po 3 puta za jedan dan , vršili pritisak da ih oćeraju sa njihovih ognjišta i tako mijenjaju demografsku sliku Bijelog Polja i Crne Gore, a što bi uticalo i na lokalne i državne  izbore n štetu crnogorske nacije i države.

Na nižim funkcijama u bjopoljskoj policiji radi oko nekih 10-13 posto Crnogoraca  i Bošnjaka-Muslimana, i te ankete koje su rađene pod sumnjivim okolnostima  kako nezvanično saznajemo su falsifikovane a po lokalnoj zastupljenosti u Bijelom Polju ima preko 60% Crnogoraca i Bošnjaka-Muslimana, i po Ustavu Crne Gore ćlan 79. bi trebalo u bjelopoljskoj policiji da bude takođe upošljeno preko 60% Crnogoraca, Bošnjaka-Muslimana. Ustav je jasan : POSEBNA - MANjINSKA PRAVA - Zaštita identiteta Član 79.

Pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica jemče se prava i slobode koja mogu koristiti pojedinačno i u zajednici sa drugima:

9) na autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima čine značajan dio stanovništva, shodno principu afirmativne akcije;

10) na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave;

Načelnik policije Radovan Tončić i njegov zamjenik Veselin Novovic, komandir policije Slobodan Luković  i načelnik Granične policije Sjever Vladimir Konatar  počinjeli su krvično djelo povrede ravnopravnosti  i organizovano i sa predomišljajem u produzenom trajanju  uz instrukcije i naređenja van Crne Gore su kršili Ustav Crne Gore član 79. KZ CG je jasan :  Povreda ravnopravnosti Član 159.

(1) Ko zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti ili zbog razlika u pogledu političkog ili drugog ubjeđenja, pola, jezika, obrazovanja, društvenog položaja, socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, imovnog stanja ili nekog drugog ličnog svojstva, drugome uskrati ili ograniči ljudska prava i slobode utvrđena Ustavom, zakonima ili drugim propisima ili opštim aktima ili potvrđenim međunarodnim ugovorima ili mu na osnovu ove razlike daje povlastice ili pogodnosti, kazniće se zatvorom do tri godina.

(2) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno zbog mržnje prema pripadniku grupe određene na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako djelo iz stava 2 ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

 Ombudsman se takođe ranije obraćao načelniku bjopoljske policije Tončiću i dao smjernice, da mora da radi po Zakonu i Ustavu, te da po Ustavu član 79. U bjelopoljskoj policiji moraju biti zastupljeni Crnogorci, Bočnjaci-Muslimani onoliko koliko ih proporcijalno živi i ima na lokalnom nivou.

Pitali smo Ombudsman, da li je dobio odgovor od načelnika Tončića, on je rekao da nije bilo nikakve reakcije, da je Tončić ignorisao Ombudsman i Ustav Crne Gore.

Naravno da i službenici  srpske nacionalnosti  treba da pokrivaju radna mjesta  koja im procentualno pripadaju, a to je oko 37 % , koliko su zastupljeni na lokalnom nivou, dok službenici koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Bošnjaci – Muslimani  treba po Zakonu da pokrivaju oko 63 %  radnih mjesta u CB Bijelo Polje i Graničnoj policiji Sjever, a kako to nalaže čl.79 Ustava CG.

Tončić, Novović i Luković naredili su oko 50 privođenja građana Bijelog Polja, koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Bošnjaci-Muslimani, a koji su nosili crnogorske, NATO, USA, EU zastave tokom patriotskih kolona. Policajci su po naređenju Tončića, Novovića i Lukovića dolazi noću, pod okriljem mraka, išli od kuće do kuće i lupali na vrata, privodili studente, đake ubacivali u marice i sprovodili u policiju na tkz informativne razgovore, jer ih je Veselin Novović zloupotrebom službenog položaja ubacio na extremističke liste samo zato jer su mirno davali podršku Crnoj Gori, USA, NATO, EU. Čime je počinjeno više krivičnih djela od strane Tončića, Novovića i Lukovića.

ŽENA ZAMJENIKA NAČELNIKA VESELINA NOVOVIĆA OD ČISTAČICE POSTALA DIREKTORICA OSNOVNE ŠKOLE

Dok se Crnogorci, Bošnjaci-Muslimani skidaju i smjenjuju sa rukovodećih  mjesta u državnim institucijama, šikaniraju, terorišu, progone u Bijelom Polju, žena zamjenika načelnika bjelopoljske  policije Veselina Novovića je vrtoglavo napredovala, prvo je počela da radi kao čistacica u osnovnoj školi u Bistrici, da bi sada za vrijeme Vlade Zdravka Krivokapića postala Direktorica škole, baš u jeku afera falsifikovanja diploma, o čemu ćemo pisati  opširnije u jednom od narednih tekstova.

NASTAVIĆE SE ……..

Komentari

Komentara: (0)

Novi komentar

Komentari objavljeni na portalu Kodex.me ne odražavaju stav uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja.

Zabranjeni su: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne prijetnje drugim korisnicima, autorima čanka i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za članak.

Takvi komentari će biti izbrisani čim budu primijećeni.