Marković sa direktorima uprava: Snažnije protiv sive ekonomije
Foto: Gov.me

Povećanje fiskalne discipline dalo dobre i ohrabrujuće rezultate

Marković sa direktorima uprava: Snažnije protiv sive ekonomije

Povećanje fiskalne discipline dalo je dobre i ohrabrujuće rezultate koji se ogledaju kroz značajno bolju naplatu budžetskih prihoda, ali u narednom periodu dodatna pažnja treba biti posvećena smanjenju sive ekonomije, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i direktora Uprave carina Vladana Jokovića, Poreske uprave Miomira M. Mugoše i Uprave za inspekcijske poslove Božidara Vuksanovića i njihovih pomoćnika.

Osvrćući se na nove mjere predviđene Fiskalnom strategijom i opasnost od povećanja sive ekonomije, predsjednik Marković je iskazao uvjerenje u sposobnost institucija da odgovore na ovaj izazov.

U tom kontekstu, naglašen je značaj nedavno formirane Komisije za suzbijanje sive ekonomije i dodatnog jačanja saradnje institucija na državnom i lokalnom nivou.

Kako je saopšteno iz kabineta Markovića, pohvaljen je projekat „Stop sivoj ekonomiji“ kroz koji će biti radno angažovano 145 mladih koji se trenutno nalaze na evidenciji nezaposlenih, a koji će pomagati službenicima Uprave za inspekcijske poslove, Poreske i Uprave policije, ali i sticati nova znanja i vještine značajna za njihov eventualni budući radni angažman u ovim oblastima.

Na redovnom mjesečnom sastanku sa direktorima tri uprave, premijer je kazao da očekuje podršku javnosti, posebno biznis zajednice, svim aktivnostima u pravcu smanjenja sive ekonomije jer one znače bolje i pravednije uslove za poslovanje svih na tržištu.

 Marković je ponovio neophodnost praćenja dosljednje primjene Zakona o reprogramu poreskog duga.

"Direktori uprava su informisali o značajno boljoj naplati prihoda, kako u odnosu na plan za ovu, tako i u odnosu na uporedni period prošle godine. Zajednički je konstatovan prostor za poboljšanje rezultata, razmatrani novi modeli saradnje, ali i potreba za daljim unapređenjem zakonodavstva koje bi inspektorima na terenu dalo mogućnosti za efikasniji rad", saopšteno je.